Батькам про права дитини

Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншої людини.
Усі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закрі­плені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генераль­ною Асамблеєю ООН в 1948 році.
Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські пра­ва. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголо­шеною Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89 р.

Нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини:

  • Конституція України
  • Декларація прав дитини, 1959
  • Конвенція ООН про права дитини, 1989
  • Закон України «Про освіту», 1991
  • Закон України «Про охорону дитинства», 2001
  • Закон України «Про дошкільну освіту», 2001
  • Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016р. (Закон України від 05.03.2009р. № 1065)
  • Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017р. (Розпорядження КМУ від 27.08.2010р. № 1721)

Кожна дитина має право

- на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духов­ного, морального та соціального розвитку;
- на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
- на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з бо­ку батьків або тих, хто забезпечує за нею догляд;
- на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижу­ють гідність людини, видів дій чи покарання;
- на захист від будь-якого покарання;
- на захист від сексуальних домагань;
- на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;
- на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
- на свободу думки, совісті, віросповідання;
- на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю корес­понденції.

Коли права, дитини порушуються

• Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я, « Коли її потреби ігноруються,
• Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.
• Коли порушується недоторканність дитини.
• Коли дитину ізолюють.
• Коли дитину залякують.
• Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.
• Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й по­чуття.
• Коли її особисті речі не є недоторканними.
• Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.
• Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
Діти в суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушу­ються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими. Як реагує дитина на порушення її прав?
• їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо).
• її турбує особиста безпека й любов до неї.
• Вона часто буває в поганому настрої.
• Може втекти з дому
• Може вживати наркотики або алкоголь.
• Може заподіяти собі смерть.
ЩО БАТЬКИ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ?
• Пам'ятати, що дитина — це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.
• Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає теле­фони 101, 102, 103, 104, імена та телефони близьких родичів і сусідів.
• Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.
• Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та ін­ших людей.
• Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями й думками.
• Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особли­вості.
• Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
• Залучати дитину до створення сімейних правил.
Пам’ятайте!
Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.
Кiлькiсть переглядiв: 1134

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.