Звіт

керівника дошкільного навчального закладу №41 «Барвінок» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

Ганжі С.М. за 2017/2018н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
Дошкільний навчальний заклад № 41 комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області знаходиться за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гоголя, 136-А, телефон 8(06192)5-46-87, E-mail: dnz41.barvinok@gmail.com
Працює з 26 лютого 1976р., розрахований на 12 груп - 280 місць. З 1997 року у закладі функціонує 8 груп, які відвідує 209 дітей. Режим роботи ДНЗ №41: п’ятиденний з 6.30. до 17.00. Мова навчання – українська.
Протягом 2017/2018 навчального року зміст освітнього процесу здійснювався згідно положень основних нормативних документів, комплексних освітніх програм «Світ дитинства», «Оберіг», Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, Програми розвитку ДНЗ № 41 «Барвінок» на 2017-2022 рр., розробленої моделі реалізації Програми розвитку, структури організації методичної роботи на 2017/2018 н. р. , а також, відповідно до власного Статуту.
ДНЗ має необхідні умови для вирішення освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей компенсуючої групи.
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
ДНЗ № 41 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 21 педпрацівник: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 1 вчитель – дефектолог,1 вчитель – логопед, 15 вихователів. З вищою освітою – 20 педагогів, з неповною вищою освітою – 1 педагог. Кількісний склад педагогів за освітою не змінювався за останні 4 роки.
З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. На належному рівні пройшли заходи по атестації та курсовій перепідготовці педагогів. У 2017/2018 році атестовано– 9 (дев’ять) педагогів, відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії – 5 педагогів (55 % від кількості педагогів, які атестуються). Підвищили кваліфікаційну категорію 4 педагоги (45 % від кількості педагогів, які атестуються).
Важливим етапом у підвищенні професійного рівня педагогічного колективу стала курсова перепідготовка. У 2017/2018 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогів, що говорить про стабільне зростання педагогічної майстерності, професіоналізму колективу, та, безумовно, впливає на якість освітнього процесу.
На протязі навчального року систематично і творчо готуються і проводяться засідання клубу молодих педагогів – члени якого – Трифонова Л.М., М’ягка І.В. та наставники П’ятигорець О.В., Данченко Г.І. забезпечують професійне зростання молодих спеціалістів-вихователів Алієвої Л.Г. та Колєснікової О.С. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, що сприяло підвищенню їх фахової майстерності.
У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи, про що у них є звіти та відгуки. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час «Аукціону інноваційних методик», Кошика пропозицій, майстер-класів, інтерактивних ігор педагоги обмінювались досвідом впровадження інноваційних технологій, подоланню антиінноваційних бар'єрів у професійній діяльності, розробили пам’ятку «Фактори успішної мовної творчості», рекомендації для батьків, підвели підсумки конкурсу серед вихованців на кращу новорічну казку.
Виявлення та підтримка ініціативних творчих вихователів, популяризація педагогічних ідей та інновацій організована через конкурси: плакатів до Дня Землі, куточків книги, самостійної художньої діяльності, різдвяних поробок, виставки «Великодня мозаїка» тощо. Проте, активність педагогів у місцевих, обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності залишилась на рівні минулого року. Це: VIІІ Всеукраїнський Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти (5 місце), сертифікат учасника Ярмарку педагогічних ідей і технологій, VIII Міжнародного фестивалю освітніх технологій «Перспектива-2017» (практичний психолог М’ягка І.В. з матеріалами ППД за проблемою «Профілактика та корекція психоемоційного стану дітей дошкільного віку в умовах суспільної нестабільності»). Актуальним залишається завдання активізації видавничої діяльності досвідчених педагогічних працівників як засобу демонстрації професійного зростання.
Потребу у постійному методичному вдосконаленні вирішуємо на діагностичній основі, що передбачає запити на пошук нових підходів до методичних заходів через сервісне обслуговування: узагальнення досвіду педагогів («Виховання вокально-інтонаційної культури старших дошкільників в співочій діяльності» (Шевлякова Л.В.); «Громадянське виховання дошкільників у ситуації соціального неспокою» (М’ягка І.В.); «Альтернативні засоби комунікації як складові соціалізації дитини з порушенням інтелекту», «Шляхи подолання проблем соціальної адаптації дітей з порушенням інтелектуального розвитку» (Михальченко Т.М.), надання допомоги в написанні творчих курсових робіт, засідання клубу молодих педагогів «Паросток», консультування, надання можливостей для користування банком даних з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, сформованим на сайті ВМК дошкільного закладу. Згідно нових тенденцій в освіті, все більшої популярності серед педагогів закладу набуває вебінар як засіб реалізації дистанційного навчання. Впродовж навчального року в 5 вебінарах різної тематики прийняло участь 15 педагогів, що дозволяє їм програмувати свій розвиток, вимагає цілеспрямованості, готовності до самомотивації, організованості. Інформаційній відкритості та формуванню корпоративного іміджу закладу сприяє функціонування сайту ДНЗ, блогів практичного психолога, вихователя-методиста.
З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих вихователів, активізації творчого потенціалу педагогів, батьків вихованців, популяризації педагогічних ідей та інновацій методичною службою організовано конкурси плакатів до Дня здоров’я, природничих куточків, осінніх та різдвяних віночків, виставки «Новорічний handmay», «Великодня радість Землю обіймає», благодійних акцій «Назустріч мрії».
Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились традиційні заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «Фізкультурний квест», Концерти до Міжнародного дня танцю, до свята матері, на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.
Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування мовленнєвої компетенції дошкільників.
Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://www.melitopol-dnz41.edukit.zp.ua, створено блоги: за наслідками проектної діяльності «Дитяча хвиля в ефірі», вихователя-методиста, практичного психолога, готується до випуску новий сайт ДНЗ.
З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо - батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи, залучення до участі в конкурсах та акціях. Пошук нових ефективних форм роботи закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти став запорукою побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною, чинником створення інформаційно-просвітницького простору для батьків. В цьому напрямку заслуговує на увагу робота педагогів групи компенсуючого типу(Захарова М.А., Бурдіна О.А., Михальченко Т.М.), які залучають батьків до підготовки й проведення конкурсів, виставок, облаштування розвивального середовища, засідань круглого столу з відео презентацією інноваційних підходів в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (Кулінарне шоу), майстер-класів по деку пажу, виготовленню великодніх сувенірів, віночків тощо, що активізує батьківську спільноту, допомагає долучити до співпраці навіть раніше пасивних батьків вихованців.
Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету ДНЗ серед родин наших вихованців.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована на реалізацію третього етапу проблеми «Компетентнісний підхід до гармонійного та різнобічного розвитку особистості», розв’язання пріоритетних напрямків роботи на 2017/2018 н.р., визначених на основі комплексного аналізу результатів, здобутків, педагогічних знахідок за минулий навчальний рік, як то:
1. Забезпечення цілісного підходу до художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.
2. Виховання ціннісного ставлення до українських мистецьких традицій через знайомство дошкільників з декоративним мистецтвом.
В умовах оновлення змісту освіти підвищенню фахового та кваліфікаційного рівня педагогічного колективу сприяли форми методичної роботи, які відзначались актуальністю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність: педради «Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо художньо-мовленнєвого розвитку особистості» (проведеної у формі брейн – стормінгу), семінару-тренінгу для педагогів та батьків «Піклуватися про психологічне здоров’я дитини – основне завдання дорослих», які націлили педагогів на створення моделі партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною, сприяли інформаційній відкритості закладу.
Наслідками проблемної педради «Декоративно-прикладне мистецтво як засіб гармонійного розвитку особистості», серії засідань педагогічної арт судії, інтерактивної комп’ютерної гри для педагогів «Мистецтво прикрашати світ» стало підвищення рівня художньо-естетичної обізнаності педагогічних працівників на 33%. Оновленню практичних підходів до розвитку творчих здібностей дошкільників сприяли напрацювання творчої групи закладу (керівник Трифонова Л.М.), а саме: системи занять з ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом України, інформаційного кейсу для вихователів, добірки фольклорних та художніх творів про народні ремесла, відео посилань тощо, що дозволило вчасно надати практичну адресну допомогу педагогам.
Під час воркшопу «Соціально-економічна освіта дошкільнят - крок в європейське майбутнє» за допомогою практичних вправ педагоги познайомились з Міжнародною програмою соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот» та визначились із необхідністю формування екологічно- , економічно- й соціально доцільної поведінки дошкільників засобами сучасних технологій.
На вирішення другого річного завдання методична служба закладу впровадила нові методи впливу (ситуативні завдання, робота в парах, відеоперегляди), які спонукали колектив на використання інноваційних методик: кінезіологічних вправ, мнемотехніки, логоритміки тощо, і як результат: серія посібників «Вплив художнього слова на складання віршів дітьми старшого дошкільного віку», «Українські поети та письменники дітям –дошкільнятам», «Використання гумористичних художніх творів в роботі з дітьми», леп бук «Українська народна казка», проект «Сучасна дитяча книга», медіатека мультимедійного супроводу практичних занять «Використання творів живопису у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільників», програма комунікативно-мовленнєвого гуртка «Радіомалята» (Єрошенкова Т.В.), презентованих педагогами на фестивалі педагогічних ідей і знахідок в закладі.
З метою організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, забезпечення інформаційного простору, динамічною групою закладу ініційовано створення віртуального методичного кабінету ЗДО, що тим самим підвищило ІКТ-компетентність (на 13%), майстерність, ерудицію та загальну культуру педагогічних працівників. Напрацювання за темою «Створення віртуального методичного кабінету як сучасного інформаційно-методичного простору взаємодії педагогів ЗДО» представлені на обласному фестивалі фахової майстерності «Світ дошкілля» (Методист року-2018), сайті: https://dnz41barvinok.wixsite.com/vmksait
З метою удосконалення професійних вмінь і навичок педагогічного колективу методичною службою організований Тиждень сучасного заняття з відкритим переглядом занять, впродовж якого педагоги мали змогу продемонструвати творчий підхід, високий рівень підготовки та грамотну організацію дитячих видів діяльності використовуючи в своїх заняттях сучасні технології для розвитку особистості дитини (Єрошенкова Т.В., Михальченко Т.М., М’ягка І.В., Шутєєва О.Ю.)
Проведення різноманітних методичних заходів в закладі – засідань ПТ «Соціально-патріотичне виховання дитини», діяльність опорного навчального закладу за проблемою соціально-морального розвитку дошкільників, погостини педагогів з переглядом відкритих занять (Михальченко Т.М., Шевлякової Л.В., М’ягкої І.В.) сприяли творчому розвитку педагогів, їх професійному самовдосконаленню та широкому обміну досвідом роботи з колегами.
РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. До гурткової роботи залучено 34% вихованців молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Керівники гуртків Шевлякова Л.В., П'ятигорець О.В,. М'ягка І.В., Момот О.В., Алльонова О.М., Коломієць Н.І., Єрошенкова Т.В., Шутєєва О.Ю. досягли добрих результатів у створенні умов для розвитку природних здібностей дошкільників, забезпеченні їх потреб у самореалізації. Результатами цієї роботи стала участь 22 вихованців у міських конкурсах: читців «Вірші читаємо-місто вітаємо!», «Рідному місту – наші творчі перлинки!», вокальному конкурсі «Співочі дзвіночки», конкурсі оркестрів «Музичні перлинки», театральному конкурсі «Маленькі артисти», конкурсі юних талантів «Зірковий дощ»; Обласному фестивалі «Перлинки Запорізького краю».
З метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в нашому закладі здійснюється внутрішній моніторинг якості освіти, результати якого свідчать про відповідність фактичних результатів освітньої діяльності (66%) до змісту, рівня її обсягу заявленим цілям на початку навчального року.
Низка цікавих заходів: зустрічі з місцевими поетесами: І.О. Сеглюк, Г.О. Лісничою, квест за правилами дорожнього руху, фестиваль колядок і щедрівок, які вже стали традицією нашого закладу, участь вихованців у садових конкурсах: до дня української писемності та мови (12 учасників), конкурсі авторських казок «Новорічна чудасія» (11 учасників), Театральному марафоні (18 учасників), інтелектуальному конкурсі «Найрозумніший»(6 учасників) сприяли позитивній динаміці (+27%) рівня комунікативно-мовленнєвої та художньо-продуктивної компетенції, що є свідченням доцільності обраних методів та форм освітньої роботи, розумного поєднання традицій та інновацій в організації мовленнєвої роботи та під час знайомства дошкільників з декоративним мистецтвом.
За результатами педагогічного обстеження на кінець 2017/2018 н.р. із 120 діагностованих дітей: з високим рівнем розвитку –33 дит. (27%); з достатнім рівнем - 47 дітей (39%); з середнім рівнем –34 дітей (29%); з низьким – 6 дітей (5%). Дані свідчать про правильність вибору вихователями найефективніших для кожної дитини методів та форм освітньої роботи. Найвищі показники (68-72%) за освітніми лініями «Особистість дитини», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Найнижчі показники виявлені за освітньою лінією «Мовлення дитини» (57%), що свідчить про недостатню увагу педагогів до розв’язання питання формування мовленнєвої компетенції дошкільників та доводить необхідність акцентування уваги на вирішення їх в наступному навчальному році. За аналізом середнього показника якості освіти по групах: найвищий 79% - група № 7 (ст. дошк. вік). Найкраща динаміка спостерігається в групі раннього віку № 2 +43% (вих. Колєснікова О.С., Костюкова Т.Ф.) групі № 8 (молодший дошкільний вік) +27 % (вих. Коломієць Н.І., Шутєєва О.Ю.).
Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи.
РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ
Здійснювався зв'язок з Мелітопольською гімназією №19 через зустрічі вихователів старших груп з вчителями, взаємне відвідування занять, участь у спільних масових заходах, акціях. Спільний проблемний семінар «Наступність у роботі ДНЗ і школи: зв'язок програм, методів і форм навчання» - допоміг у визначенні пріоритетних напрямків наступності. Консультація-діалог «Сучасні методи та здоров’язбережувальні технології розвитку дитини в умовах ДНЗ» -сприяла зміцненню та збереженню здоров’я майбутніх першокласників.
Згідно Концепції Нової української школи, «Інструктивно-методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (додатком до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249) проведено коучинг-сесію з педагогами Г № 19 «Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи», яка спрямувала педагогічні колективи обох ланок освіти на вироблення спільних пропозицій щодо забезпечення взаємозв'язку та узгодженості змісту, методів, форм навчання й виховання дітей в ЗДО та початковій школі. Брейн-ринг, театралізовані та лялькові вистави, що сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
З 01.01.2018 продовжено термін дії рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 № 232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 № 113 з 01.01.2017», наказом управління освіти Мелітопольської міської ради від 08.12.2016 № 878 « Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста у 2017 році» та за один день харчування дітей в дошкільному навчальному закладі залишилась плату 19,00 грн. для дітей, які відвідують ясла і 23,00 грн. для дітей, які відвідують групи садка та перші класи при дошкільному навчальному закладі.
Для забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно – освітніх потреб населення, соціального захисту сімей, що мають дітей, забезпечено пільговим харчуванням 22 дитини (наказ по ДНЗ від 23.02.2018 № 27).
Для дітей з категорії багатодітних родин організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є переселенцями з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції, звільнені від оплати за харчування діти, батьки яких приймають участь в АТО і мають підтверджуючи документи, а також із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму).
Для виявлення дітей пільгового контингенту при прийманні до ДНЗ та протягом 2017/2018 н. р. проводиться соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №41. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки, діти – переселенці з тимчасово окупованої території України і районів проведення АТО. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.
Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.
В середньому норми виконувались на 86%. Середня вартість меню: ясла – 18,60 грн.; сад – 22,60 грн.; загальна-20,60 грн.. Аналіз проводився по основним продуктам, які використовуються в харчуванні дітей.
Треба зазначити, що переважно харчування дітей здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним. Від 90% до 100% виконано норми таких продуктів: борошно, хліб, крупи, цукор, олія, молоко, м'ясо, сир; від 80% до 90% - картопля, фрукти; від 70% до 80% - овочі, сир кисломолочний, сметана.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений технологічним обладнанням, але потребує заміни одна холодильна шафа. Виконуються вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
ДНЗ забезпечений необхідною кількістю миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок бюджетних коштів.
З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена ВП «Мелітопольський МВ ДУ «ЗОЛЦ МОЗУ».
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть сестри медичні старші Микитась Н.М., Сечина О.В. та лікар – невролог Данилова В.І. - які постійно контролюють стан фізкультурно - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Виконують заходи профілактичного характеру: антропометрію, визначення гостроти зору, перевірку постави, огляд на педикульоз. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка профілактична робота, зокрема це:
1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
2.​Наявність профілактичних щеплень згідно віку дітей.
3.​Дотримання вимог особистої санітарії і гігієни.
4.​Здійснення гартування вихованців.
5.​Організація фізичного виховання.
6.​Чітке дотримання режиму дня.
7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів.
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО –ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Протягом 2017/2018 навчального року фінансування дошкільного навчального закладу здійснювалось тільки за бюджетний кошт.
В 2018 році, з міського бюджету виділено кошти на забезпечення основних потреб дошкільних навчальних закладів, які раніше лежали на плечах батьків. Виділена сума (2 млн. грн.) відповідає тій кількості грошей, які, згідно зі звітами батьківських комітетів, дошкільний заклад витрачав за рік. Тобто, батьки повністю звільнені від придбання канцтоварів, паперу, ремонту оргтехніки, придбання будматеріалів, господарських засобів.
Кошти на придбання канцелярії, книг складського обліку, бланків меню-вимога, ремонту оргтехніки, заправки картриджів, забезпечення миючими засобами, господарчими товарами, медикаментами, перев’язувальними матеріалами та інші витрати виділяються для ДНЗ №41 щоквартально відповідно до запиту завідувача. Оформлена та проплачена підписка періодичних видань до кінця 2018 року.
Кошти з наданих асигнувань виділили на вапно для побілки бордюрів, фарбу для ділянок, поточні ремонти в приміщенні ДНЗ. Завезли пісок 7 т., цемент.
В 2018 році будівлю нашого ДНЗ планується утеплювати за кошти Гранту.
Проведено поточний ремонт майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання. Під час місячника з благоустрою території закладу висаджені кущі троянд, самшиту, квіти. Оновлені клумби кожної групи.
Завдяки благодійній допомозі батьків у 2017/2018 н. р. було придбано: килимове покриття, подушки синтетичні дитячі, ковдри синтепонові дитячі, підковдра дитяча, простирадло дитяче, наволочка дитяча. матрац дитячий, наматрацники, сорочки – вишиванки, портьєра шовкова, портьєра шифонова, костюми «Зайчик» та «Лисичка», сукня українська дитяча, рушник махровий, набір меблів «Юніор», дзеркало, полка дерев’яна. Для гри на ділянці - будиночок «Ерудит», гірка «Комбі», сюжетно – рольове обладнання «Гусень». По кожному найменуванню складено акт прийняття - передачі, одночасно присвоєні інвентарні номери і негайно поставлено на облік через централізовану бухгалтерію управління освіти.
ПІДСУМКИ
Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту. Обрані форми і методи, об’єднання зусиль адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи.
Але, є труднощі, які необхідно вирішувати це: утеплення будівлі ДНЗ, капітальний ремонт харчоблоку та пральні, заміна дитячих ліжечок у групах; ремонт підлоги прогулянкових павільйонів груп №3, №4, №5, №7 №8 та даху прогулянкового павільйону гр. № 8; заміна вхідних дверей, відновлення освітлення, асфальтованого покриття, огорожі території ДНЗ, придбання холодильної шафи для зберігання сирого м’яса; встановлення пожежної сигналізації; ремонт електрощитів; заміна електропроводки.
Завідувач дошкільного навчального закладу №41 ___С.М. Ганжа
Кошторис
придбаних матеріалів
по дошкільному навчальному закладу № 41 «Барвінок»
за 2017/2018 н. р.
(з вересня 2017 р. по травень 2018 р.)

/Files/images/2017-2018/1.JPG

/Files/images/pic (4).gif

Фінансовий звіт
придбаного інвентарю та виконаних ремонтних робіт
по дошкільному навчальному закладу № 41 «Барвінок»
за 2016/2017 н.р.

/Files/images/2016-2017/Фін. звіт 2016-2017.JPG

/Files/images/pic (4).gif

Фінансовий звіт
придбаного інвентарю та виконаних ремонтних робіт
по дошкільному навчальному закладу № 41 «Барвінок»
за 2015/2016 н.р.

/Files/images/2015-2016/vesna_2016/lto_2016/1.JPG /Files/images/2015-2016/vesna_2016/lto_2016/2.JPG/Files/images/2015-2016/vesna_2016/lto_2016/3.JPG

Укріплення матеріально-технічної бази:

2015/2016 н.р.


Галерея "Фінансовий звіт 2015/2016 н.р."

2014/2015 н.р.:


Галереї "Укріплення матеріально-технічної бази"

2013/2014 н.р.:

Галерея "Благодійна допомога"

Кiлькiсть переглядiв: 2592

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.