Семінари, тренінги

21.03.2018 р. Воркшоп «Соціально-економічна освіта дошкільників - крок в європейське майбутнє»

В усьому світі зростає увага до формування соціально активної, життєво компетентної особистості, здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами. Відтак актуалізується завдання соціально-економічної освіти, зокрема й фінансової, починаючи з дошкілля.
Тому з метою розширення знань педагогів про зміст та завдання фінансово-економічної освіти дошкільників, сприяння формуванню професійних якостей педагогів, 21 березня методичною службою закладу організовано проведення нової форми роботи - воркшопа.
(Воркшоп визначають як інтенсивний навчальний захід, на якому учасники вчаться, насамперед, завдяки власній активній роботі. Слово «воркшоп» перекладається з англійської як «цех, майстерня», останнім часом дуже широко використовується для позначення особливої форми роботи з групою дорослих, в якій переважають активні або навіть інтерактивні форми роботи, і де основна роль у виробленні рішень належить самим учасникам)
Хід заходу:
 • Вітання
 • Теоретична частина
 • Вправа «Вгадай за описом»
 • Гра «Що не можна купити за гроші?»
 • Вправа «Склади економічне поняття із літер і пояснити його»
 • Творчі завдання
 • Економічні ситуації
 • Гра «Реклама і продаж товару»
 • Приказки та прислів`я про гроші
 • «Шопінг – тур педагогічних ідей»
 • Інформаційна хвилинка «Афлатот»
 • Рефлексія. Вправа «Валіза»
 • Тестування

Ведуча: М'ягка Ірина Василівна

Галерея "Воркшоп"

/Files/images/pic (4).gif

14.02.2018р. Засідання педагогічної артстудії

На виконання річного завдання закладу «Виховання ціннісного ставлення до українських мистецьких традицій через знайомство дошкільників з декоративним мистецтвом» та з метою стимулювання педагогічного пошуку щодо сучасних підходів до формування світогляду дітей засобами художнього слова та декоративно-прикладного мистецтва, надання практичної допомоги зі створення стимулюючого розвивального середовища у групах творчою групою ДНЗ організовано проведення засідань педагогічної арт студії «Мистецтво опішнянського розпису», «Дивосвіт Косівської кераміки», "Краса родом з Петриківки", практична спрямованість яких сприяли підвищенню рівня професійної майстерності педагогів, оновленню підходів до розвитку творчих здібностей дошкільників.


Галерея "Засідання педагогічної артстудії"

/Files/images/pic (4).gif

12.01.2017р. Проблемний семінар

"Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку"
Мета: надання вихователям дошкільного навчального закладу консультативної допомоги з проблем профілактики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку; розробка рекомендацій щодо профілактики мовленнєвих порушень у дошкільників.
ХІД СЕМІНАРУ:
 1. Актуальність проблеми профілактики мовленнєвих порушень у дітей до-шкільного віку(теоретична частина).
 2. Мовленнєва діяльність та її вплив на всебічний розвиток особистості (робота у малих групах).
 3. Етапи мовленнєвого розвитку дитини. Нормативні показники.
 4. Аналіз результатів обстеження мовлення дітей дошкільного навчального закладу (інформація).
 5. Артикуляційна гімнастика – перший етап у формуванні правильної звуко-вимови у дітей (презентація).
 6. Корекційно-мовленнєва спрямованість роботи вихователя дошкільного закладу(рекомендації).
 7. Вправа «Вихідний квиток».

Галерея "Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку"

/Files/images/pic (4).gif

26.10.2016р. - семінар-тренінг "Педагогіка розуміння"

Протягом останніх років в дошкільній освіті йдеться про надання пріоритету педагогіці розуміння, упровадження в практику роботи партнерських взаємин у системі «педагог – дитина», що відповідають новому педагогічному мисленню. Та незважаючи на це, й досі з вуст вихователя дошкільного закладу часто можна почути звертання до дітей на кшталт: «Замовкніть! Слухайте уважно і робіть те, що я скажу», «Діти, ви повинні…» тощо. Схоже, що позиція «над дітьми» міцно закріпилася у свідомості багатьох практиків.
З огляду на це, практичний психолог нашого дошкільного закладу М’ягка Ірина Василівна підготувала семінар-тренінг «Педагогіка розуміння», учасниками якого були педагоги ДНЗ. Через інтерактивні форми взаємодії (мозковий штурм, дискусію, інтерактивну гру) колектив визначився з основними характеристиками стилю нового педагогічного мислення:
•прагнення до максимальної гнучкості;
•здатність до емпатії, сензитивність до потреб дітей;
•уміння надати викладанню особистісного забарвлення;
•емоційна врівноваженість, впевненість у собі, життєрадісність;
•володіння стилем легкого, теплого, неформального спілкування з дітьми.
Під час практичного опрацювання питання організації освітньої взаємодії з дітьми наші педагоги зазначили, що педагогічне розуміння — один із принципів стилю нового педагогічного мислення, що передбачає переклад освітньої ситуації на мову внутрішнього мовлення, виявлення сенсу у взаємодії з іншими.


Галерея "Тренінг "Педагогіка розуміння""

/Files/images/pic (4).gif

28.09.2016 р. Ток-шоу "Сучасні підходи до створення розвивального середовища в ДНЗ"

Мета: обгрунтувати вимоги до створення розвивального життєвого простору — природного, предметного, соціального, простору - Я; сприяти розумінню важливості різнобічного та гармонійного розвитку дошкільника; налаштувати на створення відповідного розвивального середовища у групах.
План:
1. Інтерактивний тренінг «Колесо життя».
2. Інформаційний блок.
3. Практичне завдання «Як оптимально організувати простір ігрової кімнати?»
4. Інтерактивне ток-шоу «Я так думаю».
5. Підсумок гри. Виступи експертів. Ухвалення спільного рішення.
/Files/images/2016-2017/IMAG0549.jpg /Files/images/2016-2017/IMAG0558.jpg Ведуча: Єрошенкова Т.В.

/Files/images/pic (4).gif

30.03.2016р. Екологічні посиденьки

Мета: розвивати творчий потенціал педагогів ДНЗ та їх компетентність в питаннях екології.
Завдання:
• Удосконалювати педагогічну майстерність вихователів;
• Підвищувати методичний рівень;
• Сприяти творчому пошуку.
План:
1. Екологічна розминка
2. Конкурс "Хто більше назве"
3. Екологічний кросворд
4.Змагання мистецтвознавців
5. Майстер-клас з оригамі "Птах щастя"
6. Релаксаційна пауза


Галерея "Екологічні посиденьки"

/Files/images/pic (4).gif

20.01.2016р. Семінар-практикум «Стимулювання словесної творчості дошкільників»

І. Вправа «Поняття «Творчість»
ІІ . 1. Стимулювання словесної творчості та навчання творчого розповідання. Теорія (презентація, вихователь-методист Л.М. Трифонова)
2. Засоби мовленнєвотворчої діяльності (Експрес-майданчик, вихователі Коломієць Н.І., П’ятигорець О.В.)
ІІІ. Практична частина.
1. Умови розвитку мовленнєвих творчих здібностей (Творче казино)
2. Поєднання мовленнєвотворчої діяльності з іншими освітніми лініями діяльності дітей. (Кошик пропозицій)

/Files/images/novaya_papka/tskav_zahodi/IMG_7420.JPG /Files/images/novaya_papka/tskav_zahodi/IMG_7423.JPG

/Files/images/novaya_papka/tskav_zahodi/IMG_7428.JPG

/Files/images/pic (4).gif

20.11.2015р. ВЕБІНАР «Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності»

В цікавому вебінарі прийняли участь педагоги дошкільних навчальних закладів №41 «Барвінок» та №47 «Берізка» 20 листопада 2015 р. Новий вид спілкування між педагогами мав на меті підвищення педагогічної майстерності і професійної компетентності двох колективів, збагачення досвіду соціальної взаємодії в освітньому середовищі та ознайомлення з технологією Тайм-менеджменту.
Через презентацію «Професійна компетентність сучасного педагога ДНЗ» колективи визначились із багатьма складовими, які визначають професіоналізм вихователя дошкільного закладу. Обговорюючи умови особистісного зростання та самовдосконалення педагога, учасники семінару прийшли до висновку, що запорукою життєвого успіху є вміння кожного раціонально використовувати час.


Галерея "Вебінар"

За допомогою психолого-педагогічного тренінгу з Тайм-менеджменту вихователі розширювали свої знання і вчились грамотно ставити цілі, планувати їх досягнення, встигати робити величезну кількість справ у рекордно короткі терміни, отримувати задоволення від роботи і знаходити час на відпочинок.
Учасники семінару високо оцінили таке продуктивне онлайн-спілкування, яке дало можливість не тільки отримати приємні враження, а й ближче познайомитись, розкрити потенційні можливості педагогів у командній співпраці. Два колективи висловили сподівання на подальшу співпрацю і нові теми для обговорення.

/Files/images/pic (4).gif

16.09.2015 р. Проблемний семінар «Якість дошкільної освіти як багатоаспектна категорія»

Мета - вдосконалення теоретичної підготовки вихователів відповідно до питання забезпечення якості дошкільної освіти, підвищення мотивації та переорієнтація роботи колективу на організацію взаємодії учасників освітніх відносин як механізму забезпечення якості дошкільної освіти в ДНЗ.
Попередня підготовка до семінару:
- Опрацювання статті «ЯКІСТЬ ОСВІТИ: розробляймо критерії разом» («Дошкільне виховання», 2015, №3);
- Консультація «Якість дошкільної освіти – актуальна проблема сьогодення»;
- Опитування дітей, педагогів, батьків щодо критеріїв якості освіти.
Зміст семінару:
1. Критерії визначення якості освіти в ДНЗ(міні-лекція, завідувач ДНЗ Ганжа С.М.)
2. Методичний міст «Дошкільний Знак якості» (очікування щодо якісної дошкільної освіти, вихователь-методист Трифонова Л.М.).
3. Моніторинг – сучасний засіб управління якістю освіти в ДНЗ (презентація, вихователь-методист Трифонова Л.М.).
4.Тренінг «Організація взаємодії учасників освітніх відносин в ДНЗ» (практичний психолог М’ягка І.В.)


Галерея "Якісна освіта"

/Files/images/pic (4).gif

22.04.2015 р. Проблемний семінар «Психолого – педагогічне проектування як метод особистісно -орієнтованого навчання»(зі школою)

Мета: розвивати інтелектуальну та творчу ініціативу педагогів через активне використання технології психолого – педагогічного проектування;
- виробити єдину педагогічну позицію щодо соціальної необхідності особистісно- ціннісної орієнтації організації педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі і початковій школі.
1. Вправа «Вільний мікрофон» (Вихователь-методист).
2. Участь учнів початкової школи в проектній діяльності (вчитель Мелітопольської гімназії №19 Милусь О.В.).
3. Вправа «Три складові психолого-педагогічного проектування».
4. Мультимедійна презентація «Технологія проектування як інструмент саморозвитку дитини».
5. Практикум «Складання елементарного алгоритму підготовки до проекту» (логічний ланцюжок).

/Files/images/novaya_papka/ИВ.JPG

/Files/images/novaya_papka/МИлусь.JPG /Files/images/novaya_papka/Презентація.JPG

/Files/images/pic (4).gif

30.01.2015р. СЕМІНАР - ПРАКТИКУМ «Інформаційно-комунікаційні технології - як чинник підвищення якості дошкільної освіти»

Мета семінару: підвищення ІКТ-компетентності педагогів та їх мотивація до роботи в умовах єдиного інформаційного освітнього простору дошкільного навчального закладу.
1. Використання ІКТ в освітньо – виховному процесі дошкільного навчального закладу (виступ, завідувач ДНЗ Ганжа С.М.)
2. Майстер-клас для педагогів «Створення мультимедійної презентації» (проводить вихователь-методист, Трифонова Л.М.)
3. Практична робота в групах – парах «Створення мультимедійної презентації».
Домашнє завдання для педагогів - створити презентацію «Портфоліо групи».

Галереї " «Інформаційно-комунікаційні технології в дошкільному закладі»"

/Files/images/pic (4).gif

29.10.2014р. Проблемний семінар «Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі».

Заняття І
1. Теоретичні засади проектної діяльності (консультація з використанням презентації).
2. "Метод проектів у роботі з дітьми дошкільного віку" (ділова гра ).
3. Рефлексійна вправа «Мішень».
4. Створення власних міні-проектів (практична робота).


Галереї "Проблемний семінар"

/Files/images/pic (4).gif

Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

УЧАСНИКИ: педагоги, практичний психолог дошкіль­ного закладу.
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години (два засідання)
МЕТА:Лекційний модуль:
· підвищити рівень теоретичної підго­товки педагогів щодо питань патрі­отичного виховання дошкільників в умовах сьогодення;
· розкрити необхідність посилення громадянського виховання у ДНЗ.
Семінарський модуль—
· удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, ме­тодів та організаційних форм громадянського виховання дітей дошкільного віку.
Практичний модуль— розроблення ключових позицій на заняттях пізнавального циклу.
ЗАВДАННЯ:
Методичні—
· сприяти оволодінню педагогами осно­вними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості до­шкільників, методикою організації ди­тячого колективу;
· розширити та уточнити знання з осно­вних напрямів патріотичного вихован­ня дітей дошкільного віку.
Пізнавальні— ознайомити із засобами формування наукової світоглядної і громадської позиції, суспільної активності, залучення до виховного процесу батьків;
Практичні— удосконалити уміння і навички орга­нізації громадянського виховання до­шкільників.
ЗМІСТОВІ МОДУЛІ :
Лекційний модуль (1 година)—
· актуальність громадянського виховання;
· можливості та особливості громадянського виховання дошкільників.
Семінарський модуль (1 година)-
· завдання та принципи громадянського виховання;
· зміст та основні напрями громадянського виховання;
· пріоритетні методи і форми громадянського виховання.

Галереї "Семінар-практикум "Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності""

/Files/images/pic (4).gif

16.10.2013р. Семінар – практикум

Спортивні ігри та вправи – ефективний засіб фізичного виховання дошкільників
1. Вправа «Активне слухання» (Відповідальний: П’ятигорець О.В., вихователь).
2. Вправа «Чия команда швидше?» (Відповідальний: Коломієць Н.І., вихователь).
3. Вправа «Коло здоров’я» (Відповідальний: Данченко Г.І., вихователь).
4. Вправа «Емблема здоров’я» (Відповідальний: М’ягка І.В., вихователь).
5. Вправа «Очікування» (Відповідальний: Момот О.В., вихователь).
6. Вправа «Методичний бумеранг» (Відповідальний: Ганжа С.М., вихователь).
7. Вправа «Передай м’яча» (Відповідальний: Бурдіна О.А., вихователь).
8. Вправа «Педагогічний пінг – понг» (Відповідальний: Єрошенкова Т.В., вихователь).
9. Рекомендації педагогам. (Відповідальний: П’ятигорець О.В., вихователь).

Галереї "Семінар – практикум для педагогів ДНЗ №41 «Барвінок»"

/Files/images/pic (4).gif

07.12.2012р. Cемінар-практикум для практичних психологів «Давайте спілкуватися разом».

Мета: сприяння розвитку типових моделей спілкування;розуміння причин виникнення конфлікту;розвиток здатності розуміти емоційний стан іншої людини і уміння адекватно висловлювати свій;формування навичок позитивного впливу на інших.


Галереї "Семінар-практикум "Давайте спілкуватися разом!""

/Files/images/pic (4).gif

17/10/2012 р. Теоретичний семінар "Інклюзивна освіта. Навчаємо і виховуємо разом"

Мета :познайомити педагогів з теоретичними основами дошкільної інклюзивної освіти, надати рекомендації у роботі з дітьми, які мають психофізичні вади.
1. Законодавство України у сфері забезпечення прав на освіту людей з особливими освітніми потребами.
2. Діти з обмеженими можливостями здоров’я : хто вони?
3. Дитина - олігофрен. Невиліковний – не означає приречений.
4. Аутизм – як порушення психічного розвитку дитини.
5. Створення необхідних умов в групах для дітей які знаходяться на інклюзивному навчанні.
6. "Відношення до інклюзії" (обговорення результатів анкетування педагогів та батьків)
/Files/images/Фото0338.jpg

/Files/images/pic (4).gif

Кiлькiсть переглядiв: 12145

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.