/Files/images/anna/сммм.PNG

ПЕДАГОГІЧНА РАДА № 3 від 22.02.2018р.

Тема:«Декоративно - прикладне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості» /педагогічний пробіг/
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)
2. Формування художньо-естетичної компетентності дошкільників у процесі ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом України (доповідь)
3. Про стан роботи з декоративного малювання в дошкільному закладі (контрольно-аналітична довідка)
4. Гра в системі навчання дошкільників декоративно-прикладного мистецтва (майстер-клас)
5. «Мистецтво прикрашати світ» (педагогічний пробіг)

/Files/images/2017-2018/3.jpg /Files/images/2015-2016/4.jpg

/Files/images/2015-2016/1.jpg /Files/images/2015-2016/2.jpg

/Files/images/pic (4).gif

ПЕДАГОГІЧНА РАДА № 2 від 22.11.2017р.

Тема: «Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості»
(форма проведення: брейн – стормінг)
В основі брейн – стормінгу лежить колективна «мозкова атака», творчість, креативність педагогів при максимальній активізації розумової діяльності та пошук найефективніших ідей і стратегії їх розв'язання.
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)
2. Про нормативно-правові документи щодо організації співпраці з батьками дітей дошкільного віку на сучасному етапі (доповідь)
3. Про організацію роботи з батьками в групах раннього віку (психологічний аспект)
4. Експрес-інформація «Українська родинна педагогіка: минуле і сьогодення»
5. Про стан роботи з батьками в дошкільному закладі (контрольно-аналітична довідка)
6. Аукціон сучасних форм взаємодії з батьками

/Files/images/2017-2018/IMAG9692.jpg


ПЕДАГОГІЧНА РАДА №1 від 31.08.2017р.

Тема: «Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах»

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)
2. Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.(інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322) (виступ, обговорення)
3. Про організацію освітнього процесу у ДНЗ на основі творчого підходу до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей. (обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ, форм планування освітньо – виховного процесу, режиму дня, розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності, графіку та планів роботи гуртків; освітніх програм)
4. Підведення підсумків літньої оздоровчої компанії.
5.Організаційні питання початку навчального року (обговорення).

/Files/images/pic (4).gif

2016/2017 навчальний рік

Педагогічна рада №4 від 24.05.2017р.

«Реалії та перспективи діяльності дошкільного закладу» (круглий стіл)

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради №3 (інформація).
2. Аналіз роботи педагогічного колективу над реалізацією завдань ІІ етапу науково – методичної проблеми. Екран індивідуальної участі педагогів ДНЗ в методичній роботі закладу (інформація).
3. Готовність дитини до школи: складова успішного навчання (інформація за результатами психолого-педагогічного обстеження дітей старшого дошкільного віку)
4. Рівень засвоєння програми «Світ дитинства» вихованцями ДНЗ (результати моніторингу)
5. Про роботу з обдарованими (презентація)
6. Створення умов в ДНЗ для здорового способу життя дітей – першооснова повноцінного розвитку та виховання. План освітньо-виховної роботи на літньо-оздоровчий період. (інформація)
7. Портфоліо року (Проект плану роботи на 2017/2018 н.р., обговорення).

/Files/images/2016-2017/IMAG7051.jpg


Педагогічна рада №3 від 22.02. 2017 р.

«Вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини дошкільного віку» Проблемна педрада
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)
2. Про особливості формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (доповідь)
3. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників та вплив художньо-мовленнєвої діяльності на їх всебічний розвиток особистості (довідка за підсумками тематичного контролю).
4. Про використання коректурних таблиць та асоціативних карток для стимулювання мовленнєвої активності дошкільників (майстер-клас)
5. Технологія віршування як чинник розвитку креативності у старших дошкільників (інформація з досвіду роботи)
6.Аукціон методичних розробок, посібників з мовленнєвого розвитку дошкільників (презентація).

ПЕДАГОГІЧНА РАДА №2 від 02.12.2016р.

Тема:«Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ДНЗ» Педрада-лабораторія
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу на засадах інтеграції (доповідь). Відповідальний: Ганжа С.М., завідувач ДНЗ
2. Інтегрування освітнього процесу (майстер-клас). Відповідальний: М’ягка І.В., практичний психолог ДНЗ
3. Інтелектуальна карта як структурна основа інтегрованого заняття (з досвіду роботи) Відповідальний: Коломієць Н.І., вихователь ДНЗ
4. Формуємо життєву компетентність дошкільників під час інтегрованих занять (перегляд відеозапису інтегрованого заняття, аналізування). Відповідальний: Трифонова Л.М., вихователь – методист ДНЗ
5. Психолого-педагогічний супровід соціалізації дитини з особливими освітніми потребами (довідка за підсумками тематичного контролю) Відповідальний: Трифонова Л.М., вихователь – методист ДНЗ
6. Особливості організації і проведення інтегрованого заняття (пам’ятка) Відповідальний: Трифонова Л.М., вихователь – методист ДНЗ

Галерея "Педагогічна рада №2"

/Files/images/pic (4).gif

Педагогічна рада №1 від 31.08.2016р.

Тема: «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості» Форма проведення: круглий стіл
Порядок денний:
1. Виконання рішень попередньої педради (інформація) Завідувач ДНЗ Ганжа С.М.
2. Підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії. (інформація) Сестра медична старша Микитась Н.М.
3. Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н.р.(інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 16.06.2016р. № 1/9-315) (виступ, обговорення) Завідувач ДНЗ Ганжа С.М.
4. Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ №41 на 2016/2017 навчальний рік. Затвердження:
- пріоритетних завдань, програм та методичних посібників, за якими будуватиметься освітній процес;
- форми планування освітньої роботи з дітьми;
- форми планування освітньої роботи з дітьми;
- режиму дня, розкладу занять вікових груп;
- графіків роботи гуртків;
- проблеми та складу творчої групи. (обговорення) Вихователь-методист Трифонова Л.М., педагоги.
5. Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки. (інформація) Завідувач ДНЗ Ганжа С.М.
6. Презентація новинок методичної літератури і посібників. (огляд) Вихователь-методист Трифонова Л.М.

/Files/images/pic (4).gif

ПЕДАГОГІЧНА РАДА №4 від 26.05.2016р.
Тема: «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника» (Методичний фестиваль)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради №3 (Інформація) Відповідальний: Ганжа С.М.., завідувач ДНЗ.
2. Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою. (Презентація) Відповідальний: Трифонова Л.М., вихователь – методист.
3. Від проекту – до основ національної самосвідомості (Методичний фестиваль проектів «Календарно-обрядові свята в ДНЗ») Відповідальні: Іванченко Г.С., Федоріна В.В., Єрошенкова Т.В., вихователі.
4. Сформованість ключових компетентностей випускників ДНЗ - складова успішного навчання. Наслідки моніторингу виконання освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» (Інформація за результатами діагностики). Відповідальні: Трифонова Л.М., вихователь – методист, М’ягка І.В., практичний психолог
5. Про роботу з обдарованими (Інформація). Відповідальні - керівники гуртків, Новікова О.А., Алльонова О.М.
6. Портфоліо року. (Проект плану роботи на 2016/2017 н.р., обговорення).

Галерея "Педагогічна рада №4"

/Files/images/pic (4).gif

24.02.2016 р. Педагогічна рада №3

Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності

Порядок денний:
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.(Інформація)
2. Шляхи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку (Доповідь)
3. Стан комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 5-го року життя (Довідка за підсумками тематичного контролю)
4. «Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності» (презентація)
5. Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників» (майстер-клас)
6.Чинники розвитку художньо-творчих здібностей дітей у театралізованій діяльності (інформація з досвіду роботи)
7. Розвиток мовної творчої активності дошкільників через участь у проектній діяльності «Дитяча хвиля в ефірі» (інформація)


Галерея "Педрада №3 -24.02.2016 р."

/Files/images/pic (4).gif

25.11.2015 р. Педагогічна рада №2

Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного розвитку особистості

Порядок денний:
1. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту освіти (інтерактивне інформаційне повідомлення з актуалізацією знань педагогів)
2. Модель професійної компетентності педагога в умовах наступності дошкільної та початкової ланок освіти (мозковий штурм)
3. Найпроблемніші аспекти оцінювання якості дошкільної освіти (презентація)
4.Організація взаємодії педагогів і батьків по відродженню національних пріоритетів (довідка за підсумками тематичного контролю)
5.Сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості (інформація з досвіду роботи).

/Files/images/2015-2016/vesna_2016/IMG_6475.JPG

/Files/images/pic (4).gif

31.08.2015р. Педагогічна рада №1

Новий навчальний рік – нові пріоритети

Форма проведення: круглий стіл
Порядок денний:
1. Виконання рішень попередньої педради (інформація) Завідувач ДНЗ.
2. Науково-методичне забезпечення дошкільної освітиу 2015/2016 н.р. (накази МОН Укра­їни «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» (№ 1/9-249 від 20 травня 2015 року), «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (№446 від 20.04.2015 р.) та «Про затвер­дження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (№ 104/52 від 06.02.2015 р.). (виступ, обговорення) Завідувач ДНЗ.
3. Обговорення і затвердження плану роботи на 2015/2016 навчальний рік. Затвердження:
- теми науково – методичної проблеми, програм та методичних посібників, за якими будуватиметься освітній процес;
- форми планування освітньої роботи з дітьми;
- режиму дня, розкладу занять вікових груп;
- графіків роботи гуртків;
- проблеми та складу творчої групи.
(обговорення) Педагоги.
4. Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки. (інформація) Завідувач ДНЗ
5. Презентація новинок методичної літератури і посібників. (огляд) Вихователь-методист Трифонова Л.М.
6. Організаційні питання початку навчального року. (обговорення). Завідувач ДНЗ.

/Files/images/novaya_papka/IMG_4753.JPG /Files/images/novaya_papka/IMG_4759.JPG

/Files/images/novaya_papka/IMG_4754.JPG

/Files/images/pic (4).gif

26.02.2015 р. ПЕДАГОГІЧНА РАДА№3

Тема: «Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності»
1.Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку. Використання сучасних освітніх технологій для розвитку зв'язного мовлення дошкільників (Доповідь)
2. Застосування опорних схем для переказу художніх творів з дітьми 5-6 років. (Інформація)
3.Музична казка в сучасній педагогічній практиці.(Дискусія)
4. Використання звукових символів на заняттях з дошкільниками за методикою Т.А.Ткаченко. (Інформація)
5. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 5-го року життя. (Довідка за підсумками тематичного контролю)
6. Виставка дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток мовленнєвих та комунікативних умінь дітей.

/Files/images/ВИСТАВКА ДО ПЕДРАДИ.JPG

/Files/images/дискусія.JPG

/Files/images/презентація.JPG

/Files/images/pic (4).gif

26.11.2014р. Педагогічна рада №2

Тема: "ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ"
1. Використання методу проектів в освітньому процесі — шлях до оновлення його змісту (Інтерактивне інформаційне повідомлення з актуалізацією знань педагогів).
2. Створення умов для інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі (довідка за результатами тематичної перевірки).
Стан освітнього процесу в групі 3-го року життя (довідка).
3. "Педагогічне спілкування" (Тренінг для педагогів).
4. Ділова гра «Пазли» з використанням методу «мозкового штурму» (колективне планування одноденного проекту «Дружити- класно!»).

Галереї "Педагогічна рада"

/Files/images/pic (4).gif

27.02.2013 р. - Педагогічна рада

Тема:«Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дітей дошкільного віку»
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.
2. Становлення дитячої мови та причини недостатнього розвитку мовленнєвої компетенції в ранньому дитинстві.
3. Методика виявлення рівня мовленнєвого розвитку старших дошкільників.
4. Формування виразності мови у дошкільників через ігрову діяльність. Виставка дидактичних, розвивальних ігор, посібників, спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дітей.

/Files/images/P1011480.JPG

/Files/images/pic (4).gif

28/11/2012р. Педагогічна рада

Тема: «Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку»
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. (інформація) завідувач
2. Стан роботи ДНЗ з трудового виховання. ( інформація) вихователь-методист
3. Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільника. (метод «Кути») вихователь Бурдіна О.А.
4. Психологічна підготовка дітей до праці та вплив трудової діяльності дитини на її соціальний розвиток. ( доповідь) практичний психолог М’ягка І.В.
5. Організація роботи трудового виховання в умовах ДНЗ ( час колективного мислення)

/Files/images/Фото0334.jpg

/Files/images/pic (4).gif

31.08.2012р. Педагогічна рада

«Про завдання діяльності педагогічного колективу у 2012/2013 н.р.»
1. Нові ефективні підходи, цільові установки на оновлення дошкільної освіти у 2012/2013 н.р.(вісті з серпневої наради).
2. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013н.р.(інструктивно-методичні рекомендації від 21.05.12 №1/9-388) (виступ, обговорення).
3. Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).
4. Здійснення педагогічного патронату взаємодії ДНЗ та сім’ї з питань залучення дітей 5-ти річного віку до різних форм здобуття дошкільної освіти (інформація).
5.Організація освітньо – виховного процесу (затвердження програм роботи гуртків, розкладу, освітніх програм).
6.Організаційні питання початку навчального року (обговорення).

/Files/images/Фото0338.jpg

/Files/images/pic (4).gif

16.05.2012. ПЕДАГОГІЧНА РАДА

Тема : Підсумкова
1. Про результати роботи за Державною програмою «Я у Світі». Шляхи реалізації проблемної теми ДНЗ та міста.
2. Робота методичної та психологічної служби, її вплив на засвоєння вимог програми «Я у Світі».
3. Організація літньої оздоровчої кампанії.
4. Обговорення перспективи діяльності ДНЗ.

/Files/images/Фото0341.jpg

/Files/images/pic (4).gif

Кiлькiсть переглядiв: 27254

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.